Yesevi Egitim Kurumlari

VİZYONUMUZ

 • Dünyada ülkemizde havacılık ve sağlık hizmetleri alanında sağlık ve havacılık sektörüne yön veren kurum olmak.
  • Okulun İlke ve Değerleri

  İlkelerimiz:

 • Nesillerimizi çağın gereklerine, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında milli ve manevi hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak yetiştirmek. Gelecekte alacakları görevlerde mesleki yeterlilikleri ve insani değerleri en üst düzeyde tutarak kendilerinden sonra gelenlere aktarmalarını sağlamaktır.
  • Değerlerimiz:

 • Atatürk ilke ve inkılapları, Milli ve Manevi hassasiyetlerimiz en büyük değerlerimizdir.

  • Kurumun hedefleri, Stratejileri ve Performans göstergeleri

  Stratejik Hedeflerimiz

 • Gelecekte okul öncesinden başlayıp üniversiteye kadar her öğrencinin istediğini bulabileceği bir eğitim kompleksi haline gelmek
  • Stratejilerimiz

 • Periyodik aralıklarla yaptırmış olduğumuz SWAT analizleri ile güçlü ve zayıf yanlarımızın tespiti sonucunda çıkan analizlere göre tehditleri avantaja dönüştürebilmek için stratejiler üretmektir. Temel anlamda bilimsel yöntemleri kullanarak zayıf yönlerimizi güçlendirmek için stratejiler üretilmektedir.
  • Hedeflere ulaşmak için Kullanacağımız Performans Göstergelerimiz

 • Veli, öğrenci, çalışan ve paydaşlarımıza periyodik aralıklarla yaptırdığımız SWAT analizleri performansımızın değerlendirilmesinde önemli bir göstergedir.