Yesevi Egitim Kurumlari

MİSYONUMUZ

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimizde amaç; öğrencimizi tanımak, ona kendisini tanıtmak, öğrencimizin problemlerini çözmesine, gerçekçi kararlar almasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine, çevresine uyum sağlamasına ve böylelikle "kendini gerçekleştirmesine" destek olmaktır.


 • Kendini Gerçekleştirme ilkesini benimseyen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimiz, öğrencilerimizin de bu ilkeden hareket etmeleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirerek iç görü kazanmaları ve farkındalıklarını artırmaları için çok yönlü bireysel ve grup rehberlik çalışmalarını temel almaktadır..

 • Özel Kartal Yesevi Kurumu’nda “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri” servisi olarak ortak amacımız; “önce insan” düşüncesinden hareketle gençlerimizi daha yakından tanıyıp, her birinin sahip olduğu gelişim özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, sürekli gelişme-öğrenme isteği içinde olan, alternatif düşünebilen, özgüvenli, sağduyulu, yaratıcı, bağımsız, kendini ifade edebilen, sosyal, katılımcı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirebilmektir.

 • Yapılan Çalışmalar

  1-BİREYSEL DANIŞMA


  Öğrencilerin kişilik özellikleri, sosyal  ve akademik becerilerinin belirlenmesine yönelik bireysel görüşmeler yapılmaktadır.  Çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturan bireysel danışma, öğrencilerin psikososyal ve akademik alanda karşılaştıkları güçlüklere yönelik yakın ilgi ve takibi içermektedir. Bireysel değerlendirme sonuçları gerekli durumlarda veli ve öğretmenlerle paylaşılarak en doğru çözüme ulaşmak hedeflenmektedir.

  2-GRUP ÇALIŞMALARI

  Aynı gelişim döneminde olan, benzer sorunları yaşayan ve ortak yönlendirmeye ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik yapılandırılmış grup danışma programları uygulanmaktadır.

  3-AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

  Öğrencilerin ders çalışma davranışlarının gelişimine katkıda bulunmak, planlama, organizasyon ve zamanı kullanıma becerilerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle bireysel ders programları hazırlanarak takibi yapılmaktadır. Akademik başarısı yüksek olan, çalışma motivasyonuna ve otokontrole sahip, öğrenme merkezli öğrencilerle potansiyellerini doğru kullanabilmelerini sağlamak amacıyla ek çalışmalar planlanmaktadır.

  4-SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

  Sınıfın sosyal yapısının gözlenmesi, grup içi dinamiklerin (lider, grup dışı vb.) belirlenmesi, grup dışı kalan öğrencilerin desteklenmesine yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

  5-ERGENLİK PROBLEMLERİ

  Ergenlik döneminin aşılması gereken görevleriyle ilgili (kimlik arayışı, otoriteyle ilişkiler, akran ilişkileri, hedef belirleme) bireysel ve grup danışmanlığı yapılmaktadır.

  6-VELİ DESTEK ÇALIŞMALARI

  Öğrencinin kişilik yapısının oluşmasında etkili olan aile çevresini, ailenin çocuk yetiştirme tarzını ve aile işleyişini anlamaya yönelik düzenli veli görüşmeleri yapılmaktadır. Görüşmelerde veliye ayna tutarak objektif bir değerlendirme yapmaları, ergenlik dönemindeki çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilmeleri ve değişim için bir kapı aralamaları hedeflenmektedir.

  SORUN ÇÖZME BASAMAKLARI

   Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, derse katılım yoluyla elde edilen gözlemler ve derslere giren öğretmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda uyum ve davranış güçlüğü yaşayan öğrenciler belirlenir.

   Bu öğrencilerle kendilik algıları, ego gelişimleri, otoriteyle ilişkiler, kardeş ilişkileri gibi konularda bireysel değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri, sosyal becerileri ve uyum sağlama yetenekleri belirlenir.

   Elde edilen bilgiler, etik kurallar dikkate alınarak sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle, öğrencinin yararına olduğu düşünülen ölçüde, paylaşılır.

   Ailenin çocuk yetiştirme ve sorun çözme tarzını belirlemek, yaşanan güçlükte ailenin payını ortaya koymak ve ergenlik sürecinde olan çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla aile görüşmeleri düzenlenir.

   Öğrencinin iletişim içinde olduğu otorite figürlerine uygun yaklaşım biçimleri konusunda danışmanlık yapılır. Yetenek, meslekte başarılı olmak için temel bir gerekliliktir. Temelde yeteneğinizi ortaya koyamadığınız ya da ilgi alanınıza girmeyen, popüler olmak vb. düşüncelerle ilgi gösterilen bir meslek, sizi hayatınızı istemediğiniz şekilde yaşamak zorunda bırakabilir. Sahip olduğunuz yeteneklerinizin farkına varmanız ve tabii ki bunu ilgilerinizle örtüşen bir meslekte birleştirmeniz, “başarılı ve mutlu” bir geleceğin anahtarı olacaktır.

  * Her bireyin özel olduğunu hatırlatarak kendinizi tanıyın ve kendinizin farkına varın.