Yesevi Egitim Kurumlari

MİSYONUMUZ

      Kurumumuz vizyonuna ulaşmak için,kendine misyon olarak aşağıdaki konuları belirlemiştir.

  • *Her geçen gün gelişen ve yenilenen teknolojiye ayak uydurabilen Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kendi alanlarında yeni bilgilere ulaşmayı ve bu bilgileri kullanmayı bilen bireyleri topluma kazandırmak.

  • *Kurumumuz bünyesindeki tüm bölümlerin alanındaki gelişmeleri, bilimsel ve klinik uygulamaları yakından  takip eden,alanındaki en tecrübeli akademik kadro, geniş çalışma alanları sağlayarak akademisyen ve öğrenciler için tercih edilen bir bölüm olmak,sağlık ve havacılık alanında yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

  • *Pratik ve hızlı çözümler üretmek için sürekli kendilerini geliştiren, ortak çalışmalar yapan, insan ilişkilerinde başarı ve uyumu ile dikkat çeken,Ulusal hedefler doğrultusunda topluma hizmet verecek hayırlı nesiller yetiştirmek.

  • *Bilgi paylaşan, Uluslararası ve ulusal çalışmalar yapan, sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilen mezunlar yetiştirmek

  • *Toplum sağlığını ve Havacılık alanını geliştirme çalışmalarına aktif ve etkin bir biçimde katılmak için gerekli yeteneğe sahip,uluslararası platformlarda yer alan, belirlediği hedeflere ulaşmak için stratejiler belirleyen güçlerini doğru kullanan,bilinçli olarak kendi sorumluluğunu taşıyabilen ve idealist olarak topluma hizmet veren teknisyenler yetiştirmek.